2020.10.22(UTV)【2020施政點評—房屋篇】


新一年嘅施政報告即將出爐,對於這一屆特區政府過去一年嘅表現,我哋將會為您帶嚟一系列嘅點評,第一集重頭戲落喺大家最關心嘅房屋問題上,今年有冇啲咩政績亮點呢?一齊嚟睇下嘉賓點睇~

#澳門 #2020施政 #房屋 #政績
#施政報告 #立法會議員 #何潤生
回最頂