2022.12.26 (UTV)【5G新城】


 日前特區政府順利發出兩張5G牌照,為澳門建設智慧城市打下基礎,喺未來5G技術嘅應用又會為澳門帶來乜新機遇呢?一齊嚟聽下議員何潤生對此會有咩睇法~ #澳門智慧城市 #5G #澳門新興產業。
回最頂